Inclusie

D1907 biedt een thuis waar ook 3 studenten en een “Saar” een appartement bewonen. Zij vormen een nieuw sociaal netwerk voor de bewoners en vergroten dat door hen op een fijne manier te ondersteunen bij het integreren in de maatschappij.


 

Inclusie
(van Dale) 23 jan 2020:
Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking.

Wie komen er wonen?

Met D1907 bieden we een veilig, warm en gezellig thuis, dé basis voor eenieder om zich verder te ontwikkelen. Een thuis waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, waar iedereen erbij hoort en waar aandacht is om samen leuke activiteiten te ondernemen. 

De locatie in het centrum van de stad en de inclusieve samenstelling van de bewoners biedt de mogelijkheid op een veilige manier onderdeel te zijn van de maatschappij. 

Wat doen we?

D1907 biedt een unieke woonomgeving waar jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of ASS hun huis delen met studenten en een “Saar”. Zij horen er allemaal bij en kunnen zich verder ontwikkelen op persoonlijk vlak, woonvaardigheden aanleren en vriendschappen aangaan door hun sociale netwerk te vergroten.
Verbinden versterkt