Over

Vanaf de lente in 2024 biedt een team van professionals 24-uurs zorg en begeleiding aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme. 

De begeleiding richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van de bewoners die ieder over een bepaalde mate van zelfstandigheid beschikken. De bewoners mogen rekenen op 24-uurs begeleiding waarbij in de nacht gebruik wordt gemaakt van een bereikbaarheidsdienst. 

Als je bij D1907 woont krijg je een persoonlijk begeleider die in overleg met jou je persoonlijke zorgplan schrijft waarin de doelen staan beschreven waar jij graag aan wil werken. Samen zorgen we ervoor dat we, op de voor jouw best passende wijze, werken aan jouw doelen. 


Begeleiding 

Wat jouw wensen zijn en hoe jij je voelt en ontwikkelt houden we bij in jouw persoonlijke zorgplan. Wij kijken samen met jou waar je aan wil werken en we ondersteunen je om die doelen te bereiken.

Zorgplan

D1907 is aangesloten bij “Klachtenportaal Zorg”, 

www.klachtenportaalzorg.nl

Roemrijck

Onze vestiging Roemrijck in Zevenaar biedt al 5 jaar warme zorg aan 13 bewoners met dezelfde hulpvraag. Ook hier staat er een vast team van professionele begeleiders klaar om onze bewoners passende zorg te bieden.

Ervaring

Zorgplan

D1907 is aangesloten bij “Klachtenportaal Zorg”, 

Zorgplan